Zkoušky matky Marie Elekty od Ježíše

Opřete naději pevně o kříž takovým způsobem,
abyste nedoufali v nic než v Boha.
Má sláva je v oběti, v nahotě je mé bohatství a v nicotě má velikost.
Matka Marie Elekta od Ježíše

Jednou z charakteristik světce bývá, že na sebe vezme anebo prožívá něco, čím předběhne svou dobu a čemu jeho okolí a někdy ani on sám přesně nerozumí.
O matce M. Elektě se s naprostou jistotou ví, že si jí vážili nejen prostí věřící, ale především představení a kněží. A přece Bůh chtěl, aby na sebe vzala zkoušky a duchovní utrpení, ke kterým přispěly různé vnější okolnosti a situace, do nichž byla postavena, ale i zkoušky vnitřní, o nichž nikdo nevěděl. Utrpení, kterými procházela, by si nikdo z nás dobrovolně nevybral.
Zachoval se nám dopis, který napsala matka M. Elekta svému zpovědníkovi z kláštera ve Štýrském Hradci, kde, jak víme, prožila šťastná léta. Vydává poslušně počet ze své duše se vší pokorou a naprostou otevřeností tomu, kdo jí na zemi zastupuje Ježíše Krista. Stručně vypisuje:

Jistě to nejsou jediné zkoušky, ale více nevíme. Snad jen to, že to na ní nikdy nikdo nepoznal. To vypovídá o jejím intenzivním životě v Duchu Svatém, jehož plodem je také sebeovládání. Kdy zkoušky skončily a jestli vůbec skončily, také nevíme. Zato je dokázáno, že byla Bohu věrná a vytrvala pevně ve víře až do smrti.

Zpět