Modlitba za vyslyšení

na přímluvu matky Marie Elekty od Ježíše:

Pane, dobrý Příteli,
na přímluvu matky Marie Elekty,
dcery Karmelu, příkladu pokory
a naprosté odevzdanosti do vůle Boží,
uděl i mně, abych tě miloval(a)
celým srdcem a všude vydával(a)
svědectví o síle tvé lásky.
Na její přímluvu mi uděl milost,
o kterou tě s důvěrou prosím…
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

† Miloslav kardinál Vlk,
arcibiskup pražský

Vyslyšení modlitby oznamte, prosím, na adresu:

Karmel sv. Josefa,
Hradčanské nám. 3,
118 00 Praha 1

Zpět