Chronologie života matky Marie Elekty od Ježíše

1605 28. leden V Terni se narodí Kateřina Tramazzoli jako třetí z pěti dětí rodičů šlechtického původu, jejichž jména jsou Alessio Tramazzoli a Eutropia Ciamborlani. Je pokřtěna téhož dne v ternenské katedrále.
1612 květen Ve věku 7 let přijímá poprvé Tělo Páně.
11. srpen Don Angelo Tramazzoli, strýc Kateřiny, obdrží od Jeho Svatosti Pavla V. Breve k zakládání Karmelu v Terni.
1615 Umírá otec Kateřiny.
1618 22. leden Kanonické založení kláštera bosých karmelitek v Terni.
1626 3. červen Kateřina a její rodná sestra Lucie vstupují do kláštera bosých karmelitek v Terni.
16. červen Obléká karmelitánský hábit a přijímá jméno sr. Marie Elekta od sv. Jana.
1627 17. červen Skládá slavné sliby spolu se svou sestrou Lucií.
1629 5. září Sr. Marie Elekta odjíždí z Terni se sr. Kateřinou od sv. Dominika, aby založila Karmel ve Vídni.
19. září Zastávka v klášteře bosých karmelitek Bologni.
30. září Do Bologne přijíždí dvě sestry z kláštera v Janově: sr. Paula Marie od Ježíše (šlechtického původu rodiny Centurioni) a sr. Marie Terezie od sv. Onufria.
6. říjen Čtyři mnišky odjíždí z Bologni.
2. listopad Přijíždí do Vídně – adorace v kostele otců karmelitánů. Na příkaz císaře je zazpíváno Te Deum. Mnišky jsou uvedeny do chrámu Blahoslavené Panny Marie Loretánské a prozatímně ubytovány v císařském paláci.
8. listopad Přesun do nového kláštera. Kardinál vysvětí provizorní kapli, slouží tam mši svatou a ustanoví klauzuru.
1632 Marii de Cardenas, dvorní dámě císařovny, se dostává vidění zakládání kláštera v Praze a jeho zakladatelky, M. Elekty od Ježíše.
1637 Maria de Cardenas vstupuje do kláštera bosých karmelitek ve Vídni a přijímá jméno sr. Eufrasie od Ježíše Marie (pozdější věrná společnice matky M. Elekty při zakládání v Praze).
1638 prosinec Sestra Elekta je zvolena ve svých 33 letech převorkou.
1642 Císař Ferdinand III. žádá řád o založení dalšího kláštera v Grazu (Štýrském Hradci).
1643 11. prosinec Matka Elekta odjíždí do Grazu s Matkou Paulou Marií, již starou a nemocnou; dále pak se sestrami Annou Klárou od Nejsvětější svátosti a Marií Františkou od Vtělení.
16. prosinec Příjezd do Grazu. Mnišky se usídlí v provizorním klášteře. Matka Paula Marie je jmenována vikářkou.
1644 červen Kvůli tlaku císařovny Eleonory se matka Paula Marie se sr. Annou Klárou vrací do Vídně. M. Elekta je jmenována vikářkou.
1646 15. červen Ve Vídni umírá matka Paula Marie od Ježíše. Před smrtí prorokuje: „Matce Marii Elektě dejte židli, protože jí přísluší, aby se posadila.“
1647 16. červen Položen základní kámen nového kláštera a nového kostela zasvěceného Zvěstování Panně Marii.
1653 12. květen Mnišky se přemístí do nového kláštera. Matka M. Elekta je zvolena převorkou. Zde prožije svá nejšťastnější léta.
Otec Lev od Tří králů, lektor teologie v Grazu, matce M. Elektě z vděčnosti věnuje svou knížku „Myšlenky sv. Matky a našeho sv. Otce Jana od Kříže“.
1655 16. květen Ve Vídni umírá matka Kateřina od sv. Dominika. Její poslední slova jsou prorocká: „Mé dcery, kdo je ta mniška, co stojí před oltářem? Zde stojí matka Elekta, ale musí se posadit, dejte jí židli, aby se mohla posadit.“
1656 13. srpen Matka M. Elekta dostává od představených příkaz, aby odjela do Prahy a založila tam Karmel.
16. srpen Odjíždí z Grazu spolu se sr. Marií Terezií od Ježíše.
20. srpen Přijíždí do kláštera ve Vídni, kde sestry po 13 letech odloučení radostně oslaví setkání. Ve Vídni se matka M. Elekta dovídá, že v novém pražském klášteře jsou karmelitky pocházející z Krakova, které se tam utekly před pronásledováním švédských protestantských vojsk.
22. srpen Odjíždí se sestrami z Vídně (sr. Eufrazie od Ježíše Marie, sr. Paula Marie od Ježíše a sr. Josefína Marie od Ježíše).
Před odjezdem se krátce zastaví v klášteře otců karmelitánů, aby uctily hrob otce Dominika od Ježíše Marie a na cestě Matku Boží Staroboleslavskou.
1. září Příjezd do Prahy v 16 hodin. Přijímá je kardinál Harrach se svým biskupem Giuseppe Cortim a s otci karmelitány před kostelem Panny Marie Vítězné. Polské mnišky je vítají písní: „Benedictus qui venit in nomine Domini.“
2. září Návštěva císaře Ferdinanda III. s manželkou a synem Leopoldem I. Císař slíbí, že zůstane po několik let v Praze, aby nechal vybudovat nový kostel a klášter, ale je nucen se vrátit do Vídně, kde onemocní a umírá ve věku 49 let.
1657 16. květen První obláčka dvou novicek v přítomnosti českého krále, kardinála Harracha a mnoha jiných osobností.
18. září Návrat polských mnišek do vlasti, poté, co se jejich laické sestry nešetrně vyjádřily o matce M. Elektě. Otci kardinálovi a otcům shromážděným v Římě na 18. kapitule řádu se pak donesly jisté nepravdivé zprávy a rovněž jejímu rodnému bratrovi, který v rozhořčení přerušil se svou sestrou písemný styk. Matka Elekta se nehájí. Mlčí.
1658 20. září Nad Prahou se strhla strašlivá bouře. Vidění P. Cyrila od Matky Boží během mše svaté je zaznamenáno a popsáno v klášterní kronice.
1659 17. březen Matka M. Elekta sděluje Římu, že klášter má již 7 sester se
slavnou profesí.
1660 Matka M. Elekta je zvolena vikářkou a následně převorkou.
22. únor Mnišky ze strachu, že jim hrozí odnětí milované převorky, sepisují petici, kde vyjádří svou lásku a oddanost k matce M. Elektě, přičemž prosí, aby jim nebyla vzata. Petici zasílají generálnímu představenému řádu. Ten žádosti s velkou ochotou vyhoví.
1662 13. březen Položen základní kámen kostela a nového kláštera.
24. srpen Sté výročí Reformy řádu bosých karmelitek. Matka Elekta prosí Pána, aby jí vyplnil její žhavou touhu jít do nebe. Svěřuje se sestře Eufrázii od Ježíše Marie, že uvnitř sebe samé pocítila vyslyšení své modlitby. Ve zbývajících měsících přijímá eucharistii, jako by to bylo její poslední svaté přijímání.
13. září Matka M. Elekta oznamuje Římu, že mnišky dosáhly počtu 12 sester.
1663 6. leden S pomocí mnišek ještě schází matka M. Elekta do chóru, aby obnovila svaté sliby a přistoupí ke svátosti smíření.
10. leden Volá k sobě sestru Eufrázii a sděluje jí, že se přiblížila její smrt. Předpovídá jí, že nastoupí na její místo převorky a nabádá ji k zachovávání svaté Řehole. Hned poté žádá o svátosti. Ve 22 hodin přijímá Tělo Páně.
11. leden Umírá mezi druhou a třetí hodinou ranní ve věku 58 let, v 38. roce řeholního života, bolestně oplakávaná všemi spolusestrami.
14. leden Pohřeb matky Elekty.
Tělo bylo zřejmě vloženo do těsné rakve, kam muselo být pro velkou vodnatelnost matky Elekty vtěsnáno násilím. Nepodařilo ani pevně přiklopit víko rakve, takže zůstala otevřená štěrbina.Rakev byla vložena do vykopaného hrobu a zedníci dozdili hrobovou dutinu. Pro velký mráz v době pohřbu malta zamrzala, a proto při jejím míchání bylo použito vařící vody. Ta vtékala nejen do hrobové dutiny, ale i do vlastní rakve. Nakonec byl hrob zazděn.

Zpět