9. dopis

Ježíš † Maria

Nejdůstojnější, v Kristu nejposlušnější matko.

Ať v duši a v srdci Vaší Důstojnosti plane navždy jen Boží láska.
Nacházím se, drahá matko, abych tak řekl, zavalen záležitostmi, takže ani nemám čas si vydechnout, tím více však doufám, že Vaše Důstojnost mne pochopí a promine, že nepíšu vlastnoručně, protože jsem nemocný, ačkoliv, Bohu díky, se mi daří lépe, jsem však hodně slabý.
V uplynulých dnech jsem napsal Vaší Důstojnosti, aby byla připravená přijet sem do Vídně, nepochybně po tom, co dostanete tento dopis, který Vám předá zde přítomný.
Buďte ve všem a na všechno přichystaná, abyste se hned vydala na cestu, protože taková je Boží vůle.
Proto Jeho Veličenstvo císař posílá zmíněného pána, aby Vás doprovodil a zaplatil všechny potřebné výlohy s tím spojené. Společnicí Vaší Důstojnosti bude sr. Terezie, druhorozená dcera paní Strobilinaové a s Vaší Důstojností pojedou také dva naši otcové, jimž jsem to za tímto účelem přikázal. Navíc Vaší Důstojnosti radím, aby si promluvila a poprosila uvedenou paní Strobilinaovou, že pokud by chtěla pro svou útěchu a uspokojení své dcery prokázat tu laskavost a doprovodit Vaši Důstojnost až do Vídně, velice by tím potěšila císaře i císařovnu, kteří zaplatí všechny výlohy, jak za cestu tam, tak i zpět. Doufal jsem, že Vás tím potěším, a tak jsem to sám Jeho Veličenstvu navrhl v dopise, kde ho o tuto věc prosím, protože nechci nic jiného, než jeho blaho. Avšak ať Vaše Důstojnost ví, že pokud by ona paní nemohla s Vámi cestovat, ať prokáže tu laskavost a s nikým o tom nehovoří a Vaše Důstojnost ať si vyhledá jinou osobu, která se Vám bude líbit a mohla by Vás doprovodit místo ní. Dále pak, ať Vaše Důstojnost nařídí a přikáže mým jménem všem mniškám, aby o tom nemluvily s nikým mimo klášter. Je to tak nutné z mnoha ohledů a tímto úkolem pověřuji Vaši Důstojnost a velmi na tom trvám, neboť je to Boží vůle. Odjezd by se měl uskutečnit brzy zrána, v hodinu, kterou stanoví uvedený pán. Protože dalšího již není třeba, uctivě zdravím a poroučím se všem ctihodným matkám a našim nejmilejším sestrám a svěřuji se do jejich svatých modliteb.
Ať už konečně přijede nejmilejší a nejmilovanější matka, aby pracovala na vinici Páně, neboť všichni ji s velkou touhou čekávají, a odtud se pak vydá do Prahy, aby tam uskutečnila ono zakládání.

Ať Vám náš Pán všem žehná a Vaši Důstojnost ať na této cestě ochraňuje.

Vídeň 8. srpna 1656

Vaší Důstojnosti nehodný služebník
Fra Řehoř od Ježíše Marie

Zpět