6. dopis

Pax Christi

Ježíš Maria

Povolení, které jsem udělil důstojné matce Marii Elektě od Ježíše, vikářce bosých karmelitek v Grazu, neboť jsem jejím zpovědníkem. Dne 15. května 1647

Každou neděli nosit řetízek po jednu hodinu ke cti Boha, jedné podstaty, za obdržení živé víry.

Pondělí 3 hodiny ke cti Nejsvětější Trojice za obrácení heretiků.

Úterý 3 hodiny ke cti Dítěte Ježíše, nejblahoslavenější Panny a sv. Josefa za potřeby svaté matky církve.

Středa 2 hodiny ke cti naší svaté matky a sv. Jana Evangelisty, za potřeby našeho svatého řádu a zvláště za dobré vedení mnišek.

Čtvrtek 3 hodiny ke cti svého anděla strážného a za duši svého otce a své matky.

Pátek jednu hodinu na připomínku utrpení našeho Pána Ježíše Krista za ty, kdo se nacházejí ve smrtelném hříchu.

Sobota 2 hodiny na připomínku radostí, které měla nejblaženější Panna při početí Syna Božího, při jeho narození, když ho nalezla v chrámě, když se jí zjevil po svém vzkříšení, a když byla vzata do nebe, také na připomínku bolesti, kterou měla, když ho Herodes hledal, aby ho dal zabít, když se jí ztratil, když ho viděla umírat, a to za obdržení milosti, po které nejvíce toužíte.

Jednu sobotu bičování a druhou řádový půst ke cti nejblahoslavenější Panny za duše v očistci.

Když se po třetí podává máslo, nechte ho Jezulátku, aby Vám udělil svou svatou lásku.

Když se po třetí podává salát, nechte ho andělu strážnému, aby Vás ochraňoval ode všeho zlého.

Fr. Šimon od svatého Pavla

Zpět