16. dopis

Podpřevorce v Praze

Ježíš † Marie

Nejdůstojnější, nejposlušnější matko.

Dostal jsem Váš milý dopis Vaše Důstojnosti a radost, která z něj vyzařuje, znamená, že jste se dozvěděla o mém nehodném znovuzvolení nebo potvrzení v úřadu generála na další tři roky. Ze srdce Vám děkuji a mohu Vás ujistit, že Vám budu velmi rád nápomocen ve všem co se týká kláštera. Pro tento účel jsem již obdržel povolení Svatého otce pro matku převorku, aby mohla být znovu zvolena, jakmile skončí její mandát. Nazávěr se svěřuji do Vašich modliteb.

Řím, 10. června 1662

Vaší Důstojnosti nehodný služebník
Fra Dominik od Nejsvětější Trojice

Zpět