15. dopis

Ježíš † Marie

Má nejdůstojnější, nejposlušnější matko,

pax Christi. Nejváženější generál udělil svolení, aby matka M. Elekta mohla být potvrzena v úřadu pro následující tři roky a obdrželi jsme i další nezbytná povolení. Bez další žádosti mohou, pokud tak usoudí, potvrdit matku Marii Elektu, kterou – i ostatní matky – zdravím a prosím, aby se nezapomněly za mě modlit.

Z Říma, 27. května 1662

Vaší Důstojnosti nehodný služebník
Fra Alexandr od Ježíše Marie

Zpět