14. dopis

Matka Pavla Marie od Ježíše – podpřevorka v Praze
Ježíš Marie

Z akt generálního definitoria, které se uskutečnilo v Římě v konventu S. Maria della Scala, ihned po generální kapitule v roce 1662.

14. května 1662

Přítomní generální definitoři, z moci svých kompetencí, udělili povolení, aby důstojná matka Marie Elekta od Ježíše, převorka kláštera našich mnišek v Praze, mohla být, po skončení svého tříletého období převorky, zvolena podruhé na tři roky z důvodu nedostatku jiných mnišek vhodných pro tento úřad.

Fr. Dominik od Nejsvětější Trojice, Generální představený
Fr. Alois od Sv. Josefa
3. generální definitor, sekretář definitora

Zpět