13. dopis

Nejdůstojnější, v Kristu nejposlušnější matko,

pokoj Dítěte Ježíše, nejvyššího Krále slávy a útěcha jeho božského Ducha budiž vždycky v duši Vaší Důstojnosti v takové plnosti a hojnosti, jakou Vám vřele přeji, zvláště o těchto svatých svátcích. Přeji Vám a doufám, že je prožijete v co nejvroucnější zbožnosti, totéž i Vašim nejmilejším dcerám, které zdravím a velmi mne těší každý jejich duchovní pokrok, zdraví a dosažená svatost.
Dopis Vaší Důstojnosti jsem dostal právě, když jsem začal psát ten svůj, abych rozhojnil duchovní útěchu, kterou jste, jak říkáte, měla z mého předchozího listu. Avšak v té době tu byl více než dva týdny ctihodný otec generální vizitátor, takže jsem musel odesílat mnoho dopisů, nejvíce do Itálie. Já sám jsem napsal málo a nikdy jsem nedokončil onen dopis, který jsem začal psát Vaší Důstojnosti, od níž jsem nyní dostal další, který mne velmi potěšil, poněvadž vím, že se Vám zdravotně daří lépe, a že náš Pán se zalíbením žehná tomuto Vašemu domu a posílá dobrá povolání ke své slávě a k rozmnožení naší svaté víry a také k užitku a vybudování celého toho velkého města.
Vaše Důstojnost, má nejmilejší matko, se může a musí přesvědčit, že Ježíš Kristus a jeho Nejsvětější Matka jsou již nyní oslaveni a v budoucnu budou v tomto zakládání oslaveni ještě více, proto si velmi cením Božího řízení a všeho, co Bůh učinil a ještě učiní ohledně Vaší osoby. Ať je Vaším jediným zájmem a dobrým svědectvím to, že se Vaše Důstojnost přeze všechno zřekne svého pohodlí a svých zálib, a to také znamená, že ve se svém úřadě nebude těšit přílišného zdraví, pokoje a duchovních útěch, po nichž můžete právem toužit. Spokojte se s Vaší zásluhou, jež spočívá v soužení a utrpení pro Boha. Věřte a doufejte, že získáte mnoho tam, kde se Vám zdá, že ztrácíte. Každým dnem budete lépe poznávat, že takto Bohu dobře sloužíte a ještě lépe to poznáte v hodině smrti, až pocítíte jeho zalíbení a spokojenost.
Svěřuji se do svatých modliteb Vaší Důstojnosti a všech mých nejmilejších dcer a sester, jež jmenovitě zdravím, s úctou se poroučím a toužebně si přeji, abyste byly den ze dne svatější a dokonalejší a co nejpokorněji žádám Našeho Pána, aby vám tisíckrát a milionkrát žehnal.

Rok 1658

Vaší Důstojnosti nehodný služebník
Fra Gerardo od svatého Lukáše

Zpět