1. dopis

Ježíš Maria

Má nejdůstojnější, nejposlušnější sestro

Hojnost milosti našeho Pána Ježíše a útěcha Ducha svatého ať je stále s Vaší Důstojností, nejdražší sestro. U nás dole začalo naše postní období, a protože bych se nechtěla spokojit jen se zřeknutím se toho mála jídla z lásky k našemu nejmilovanějšímu Ženichovi Ježíši Kristu, chtěla bych udělat něco navíc. Myslím, že nestačí jen zbavovat naše ubohá těla jídla, ale že je třeba zcela popřít naši vlastní vůli, a protože já sama nemohu zvítězit nad mou vlastní vůlí, jestliže mi nepomůže příklad Vaší Důstojnosti, přicházím proto s pokorou požádat Vaši Důstojnost, zda by mi chtěla pomoci získat tuto vzácnou ctnost, která má v sobě všechny ostatní ctnosti, a když přemohu sama sebe, přemohu i Boha. Vím velmi dobře, že Vaše Důstojnost toho již nemá zapotřebí, neboť této ctnosti již dosáhla, a tak prosím Vaši Důstojnost, aby mi pomohla k jejímu získání, protože pak budu moci říci, že jsem jí dosáhla Vaším prostřednictvím a až do smrti budu zavázána se modlit za Vaši Důstojnost k našemu Pánu, aby Vás učinil velkou, největší světicí jako všechny naše drahé matky a sestry a mě, aby Pán udělil svou nekonečnou milost, abych zvítězila sama nad sebou.

Vídeň, klášter sv. Josefa, 13. září 1632

Nejponíženější služebnice
sestra Marie Magdaléna od sv. Terezie

Nejdůstojnější sestře
Marii Elektě od Ježíše – bosé karmelitce – Vídeň

Zpět