Jan Kasián

Dalším teoretikem mnišské zkušenosti byl Jan Kasián (365–435).
Ve své době patřil ke špičkovým teologům západní církve. Kromě již zmíněných Collationes napsal spis o praktických otázkách mnišského života Institutiones coenobiorum. Celým dílem proniká základní mnišské východisko: „Vše je ve zkušenosti a praxi, a jen zde. A jen ten do toho může vstoupit a pochopit to, kdo se bude namáhat s vroucností a nebude dbát na obtíže tuto zkušenost a praxi žít.“ (45) Lze také říci, že celé jeho dílo je vlastně specifickou existenciální a mnišskou exegezí Bible. Ke zmíněným mnišským spisům patří i dílko s širším teologickým obsahem – De incarnatione Domini, jež zasahuje do christologických problémů vyvolaných názory Nestoriovými. Kasián vykonal pro formaci křesťanské spirituality, a zejména pro západní mnišství mnoho. Svým dílem je podstatně napojil na východní zdroje a tak mu dal nesmazatelný ráz.

Diagnóza
Terapie

Zpět na úvod