Mnich a Kristus

Raphael Hombach

Mnichu!
Mysli na úkol svůj,
pamatuj na svoji cestu!
To největší nebylo v tom,
co Kristus činil,
bylo to v tom,
co Kristus trpěl.
Svým odchodem ze světa k Otci,
zachránil svět.
Jestliže miluješ Krista,
pak musíš být,
jako byl ON.
To je tvůj úkol
– neboj se prosím –
umřít a s Ním i vzkříšen být.
To je tvá cesta
– ta velikonoční –
jíti ze světa k Otci.
V tom je tvůj podíl
– měj z toho radost –
na spáse světa.

Mnichu!
Nemohl bys to,
a přece to můžeš
v JEHO milosti.

Sám pro všechny – Slova mnicha pro mnichy

Zpět