Mnich a bližní

Raphael Hombach

Ty jsi ten, jenž k Bohu
vystoupit musí,
ty jsi ten, jenž u Boha musí prodlévat
za toho,
jenž nemůže vystoupit sám,
jestliže ty za něj nevystoupíš,
jestliže ty za něj u NĚHO
nebudeš dlít.

Jen tehdy můžeš pro druhé žít, budeš-li
náležet jedině Bohu.

Mnichu!
Ty nejsi lepší než druzí.
Jsi ze všech ten poslední,
který je za všechny povolán k Bohu.

Leckdo jde vedle tebe,
kdo zcela se od tebe liší,
a tobě se zdá,
že k ničemu tobě není,
a přece – jemu právě jsi svěřen
a on zase svěřen je tobě,
byste se vzájemně našli,
jeden druhého přijali darem,
jeden byl druhému k spáse.

Tvůj úkol je tento:
před Bohem
zástupně
dlít
za všechny lidi,
přestože nevidíš
za koho jsi tu.

Mnichu!
Ne v tvojí síle,
nýbrž v tvé slabosti
chce vykonat Bůh
své dílo s tebou.

Sám pro všechny – Slova mnicha pro mnichy

Zpět