Boží vůle

Víš, co je pro tebe nejdůležitější?
Nejsou to otázky,
nejsou to odpovědi,
jest to umění mlčet
a naslouchat
a Boha poslušen být
a to vše – v lásce.

První úloha,
kterou ti ukládá Bůh,
spočívá v tom,
že budeš takový,
jak tě udělal ON.
Všechno pak ostatní ON
udělá společně s tebou,
i když to zároveň s ním
uděláš ty.

Velmi je pro tebe dobré,
doznáš-li Bohu,
že bys měl jiný být,
než jak jsi.

Velmi je pro tebe dobré,
jestliže poprosíš Boha,
aby tě udělal,
jak ON sám tě chce mít!

Mnichu!
Musíš se učit čekat,
čekat, co s tebou učiní Bůh.
Nesmíš být slabý
v slabosti své!
Nesmíš se roztříštit
v křehkosti své!
Cti Boha
důvěrou svou!

Nic není dokonalé,
aniž tomu dá Bůh
poslední tahy štětcem.
Ty pak se učit musíš
čekat v trpělivosti.
Může to dlouho trvat,
Bůh dá však dovršení.

Co musíš dělat?
Mnoho to není,
úkol tvůj však
veliký jest.
Bůh chce tvůj život,
chce i tvou smrt,
bys žil i umřel
jako Kristus
pro spásu svou
i k spáse mnohých.

Sám pro všechny – Slova mnicha pro mnichy

Zpět