Triduum ke sv. Terezii z Avily 2003

O. Vojtěch Kohut OCD

Modlitba u sv. Terezie 1
Modlitba u sv. Terezie 2
Modlitba u sv. Terezie 3
Promluva ze slavnosti 15. 10 2003

Zpět