Modlitba se sv. Terezií

 O. Vojtěch Kodet O.Carm.

Modlit se – proč?
Modlitba vztah přátelství
Ježíš – Přítel a Mistr

O. David Peroutka OCD

Rozjímání a láskyplný rozhovor
Láska si žádá lásku
Setkat se s Pánem ve středu vlastního srdce

O. Jan Poříz OCD

Vrcholy modlitby
Setkávání sv. Terezie se vzkříšeným Pánem
Misionářský oheň

Zpět