Učitelé univerzální církve

Učitel univerzální církve – je titul daný svatým, kteří se ve svých spisech vyznačují pravověrností a vynikající teologickou znalostí. Doposud ho získalo 36 svatých. Učitelé církve učí moudrosti evangelia, to znamená, že ukazují na cesty Ducha, které bychom měli následovat, abychom splnili očekávání, která má Bůh vůči nám. Jejich osobní duchovní život a poselství pro věřící tvoří nedílný celek.

Katolická církev určila podmínky pro udělení titulu učitel církve:

(V závorkách je řeholní příslušnost, rok udělení titulu a jméno papeže, který titul udělil).

„Velcí učitelé Západní církve“

 1. sv. Ambrož z Milána (1298)
 2. sv. Jeroným ze Stridonu (1298)
 3. sv. Augustin z Hippo, Doctor gratiae (1298)
 4. sv. Řehoř I. Veliký (1298)

„Velcí učitelé Východní církve“

 1. sv. Basil Veliký (1568)
 2. sv. Řehoř Naziánský (1568)
 3. sv. Jan Zlatoústý (1568)
 4. sv. Atanáš Veliký (1568)

Velcí učitelé středověku

 1. sv. Tomáš Akvinský, Doctor Angelicus, Doctor Communis (dominikán,1567, Pius V.)
 2. sv. Bonaventura z Bagnoreggia, Doctor Seraphicus (františkán, 1588, Sixtus V.)

Ostatní učitelé Církve

 1. sv. Anselm z Canterbury, Doctor Magnificus (benediktin, 1720, Klement XI.)
 2. sv. Isidor ze Sevilly (1722, Inocenc XIII.)
 3. sv. Petr Chrysolog (1729, Benedikt XIII.)
 4. sv. Lev I. Veliký (1754, Benedikt XIX.)
 5. sv. Petr Damián (benediktin, 1829, Lev XII.)
 6. sv. Bernard z Clairvaux, Doctor Mellifluus (cisterciák, 1830, Pius VIII.)
 7. sv. Hilarius Poitiers (1851, Pius IX.)
 8. sv. Alfons Liguori, Doctor Zelantissimus (redemptorista,1871, Pius IX.)
 9. sv. František Saleský (1877, Pius IX.)
 10. sv. Cyril Jeruzalémský, Doctor Incarnationis (1882, Lev XIII.)
 11. sv. Cyril Alexandrijský (1882, Lev XIII.)
 12. sv. Jan z Damašku (1890, Lev XIII.)
 13. sv. Beda Ctihodný (benediktin, 1899, Lev XIII.)
 14. sv. Efrém Syrský (1920, Benedikt XV.)
 15. sv. Petr Canisius (jezuita, 1925, Pius XI.)
 16. sv. Jan od Kříže, Doctor Mysticus (bosý karmelitán, 1926, Pius XI.)
 17. sv. Robert Bellarmin (jezuita, 1931, Pius XI.)
 18. sv. Albert Veliký, Doctor Universalis (dominikán, 1931, Pius XI.)
 19. sv. Antonín Paduánský, Doctor Evangelicus (františkán,1946, Pius XI.)
 20. sv. Vavřinec z Brindisi, Doctor Apostolicus (kapucín, 1959, Jan XXIII.)
 21. sv. Terezie z Avily, Mater spiritualium (bosá karmelitka, 1970, Pavel VI.)
 22. sv. Kateřina Sienská (dominikánka,1970, Pavel VI.)
 23. sv. Terezie z Lisieux, Doctor Amoris (bosá karmelitka, 1997, Jan Pavel II.)
 24. sv. Hildegarda z Bingen (benediktinka, 2012, Benedikt XVI.)
 25. sv. Jan z Avily (2012, Benedikt XVI.)
 26. sv. Řehoř z Nareku (2015, František)

Zpět