Litanie ke svatým Karmelu

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný, 

Svatá Maria, oroduj za nás.
Matko Boží,
Květe Karmelu,
Matko a Sestro,
Hvězdo mořská,
Královno a Paní Karmelu,

Svatý Eliáši,
Svatý Elizee,
Svatí Jáchyme a Anno,
Svatý Jane Křtiteli,
Svatý Josefe,

Svatý Alberte Jeruzalémský,
Svatý Šimone Stocku,
Svatý Alberte z Trapani,
Svatý Ondřeji Corsini,

Svatá matko Terezie od Ježíše,
Svatý otče Jane od Kříže,
Svatá Marie Magdaléno de Pazzi,
Svatá Terezie Markéto Redi,
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše,
Svatá Miriam od Ukřižovaného,
Svatý Rafaeli Kalinowský,
Svatá Terezie z Los Andes,
Svatá Terezie Benedikto od Kříže,
Svatá Marie Maravillas od Ježíše,

Blahoslavení Dionýsie a Redempte,
Blahoslavené mučednice z Compiègne,
Blahoslavený Františku Palau,
Blahoslavená Josefo Naval Girbés,
Blahoslavená Alžběto od Trojice,
Blahoslavená Terezie Marie Maneti,
Blahoslavené mučednice z Guadalajara,
Blahoslavený Tite Brandsmo,
Blahoslavený Alfonsi Maria Mazurku,
Blahoslavená Marie Candido od Eucharistie,
Blahoslavená Elie od sv. Klementa,
Blahoslavená Josefíno od Ukřižovaného Ježíše,

Všichni svatí a světice Karmelu,

Modleme se:
Bože, na přímluvu všech svatých Karmelu nám pomáhej, abychom věrně následovali jejich příklad a sloužili tvé církvi modlitbou a skutky. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Zpět