Tereziánská komunita pro dnešní svět

Závěrem, všechny výše uvedené úkoly se zaměřovaly pouze na jednu věc: vytvořit tereziánské komunity, které by byly místy autentického lidského a duchovního růstu a vyzařovaly by zakoušenou pravdu a krásu. Pokud se to nestane, a komunity budou pouhou „přestupní stanicí“ na cestě pro toho, kdo má těžiště svého života někde jinde, není možné brát to jako jakési nevyhnutelné zlo ani není možné to přijímat jako nějaký nedostatek, který se kompenzuje jinými úspěchy na rovině pastorální, sociální, intelektuální. Toto je articulus stantis vel cadentis Carmeli, na něm záleží, jestli Karmel zůstane tím, co Terezie myslela a co uskutečnila nebo jestli se stane něčím jiným.
Jistě, „komunita“ v tereziánském smyslu znamená něco velmi specifického. Je to způsob bytí, který žádá hlubokou proměnu člověka v trojím směru, který Terezie ukázala, tedy ve směru bratrské lásky, odpoutanosti od světa a pokory. Bez toho nemůže existovat komunita v tereziánském smyslu. Může to být komunita, ve které se spolupracuje, komunita, ve které se spolu příjemně žije, komunita, ve které se smaží žít monastický životní styl, ale ne komunita osob spojených mezi sebou přátelstvím Ježíše Krista, jak zamýšlela Terezie. Něco velice jednoduchého a prostého, ale současně něco velmi hlubokého a přetvářejícího. Víme, že v historii Karmelu, zvláště mužského, se velice snadně ztrácel z očí tento model a nahrazoval se čímsi zdánlivě „užitenějším“ a „charakterističtějším“.
Nemůžeme se vyhnout této výzvě: uskutečňovat Karmel tak, jak ho chtěla Terezie, když uváděla do praxe své základní intuice. To znamená konkrétněji se rozhodnout pro komunitu, pro komunitní život, který by byl syntézou a viditelným znamením nového způsobu bytí: způsobu bytí osob zaměřených na vztah s Ježíšem Kristem. Hledejme nejprve tereziánskou komunitu a všechno ostatní nám bude přidáno (srv. Mt 6,33). A především nám bude dána taková budoucnost, kterou nám slíbil Ježíš a ve kterou, s Boží pomocí a s přímluvou Marie, naší Matky a Sestry, nepřestáváme doufat.

Zpět na úvod