Bosý Karmel ve světě

 1. Řád je rozdělen na 57 správních okrsků.
  Dělí se na: provincie, semiprovincie, komisariáty, oblastní vikariáty, generální a provinční delegatury.
 2. Bratři jsou přítomni celkem v 81 zemích světa.
  Mají 624 komunit, ve kterých žije 3952 bratří. Z nich je 2840 kněží a 20 biskupů.
 3. Mnišek, které se řídí Stanovami z r. 1991, je celkem 9787 v 749 klášterech v 97 zemích světa.
  Mnišky se Stanovami z r. 1990 nemají podle bodu 133 těchto Stanov žádný právní vztah s bratřími, v roce 2003 jich bylo přibližně 1600 ve 115 klášterech v 21 zemích.
 4. Internetové stránky bosého Karmelu: http://www.carmelitasdescalzos.com
 5. Generálním představeným OCD je od 7.5.2015 opětovně zvolený P. Saverio Cannistrà
 6. Generální dům je na:
  Casa Generalizia dei Carmelitani Scalzi
  Corso d’Italia, 38
  00198 Roma – ITALIA
 7. Internetové stránky Karmelu původní observance: http://ocarm.org

Zpět