Zasvěcení se Dítěti Ježíši

Ježíši, Božské Dítě,
věřím v Tebe, doufám v Tebe, miluji Tě
a klaním se Ti jako svému Králi.
Svou moc a slávu jsi skryl
do podoby malého dítěte.
Mnoho národů světa Tě takto uctívá.
I já Tě uctívám ve Tvém Dětství
jako svého Pána, Spasitele a Boha,
který všemu vládne a všechno tvoří nové.
Věřím, že mě miluješ,
proto chci dnes začít nový život.
Prosím Tě, smiluj se nade mnou,
odpusť mi mé hříchy
a stvoř mi srdce čisté – srdce dítěte.
Ty víš, že nejsem schopen(a)
bez Tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek.
Dej mi své požehnání,
abych byl(a) schopen(na) konat malé skutky lásky.
Odevzdávám se Ti.
Dívej se mýma očima,
usmívej se mým úsměvem,
promlouvej mými ústy,
pracuj mýma rukama.
A kdybych na Tebe někdy zapomněl(a),
připomeň se mi způsobem Tobě vlastním
– Milosrdenstvím a něžnou Láskou.
Přijmi mě, malý Králi,
do svého Nejsvětějšího Srdce
jako svého malého bratra (svou malou sestru)
a obejmi mě svou Láskou. Amen.

Zpět