Modlitba k Dítěti Ježíši

Svaté Dítě Ježíši,
Ty uděluješ své milosti těm,
kdo Tě vzývají;
shlédni na nás,
když klečíme před Tebou
a vyslyš naši modlitbu.
Svěřujeme Ti všechny ubohé,
kteří jsou v nouzi
a důvěřují Tvému Božskému Srdci.
Vztáhni k nim svou všemohoucí ruku
a pomoz jim v jejich potřebě.
Vztáhni ji k dětem a žehnej jim;
k nemocným a uzdrav je a posvěť;
k hříšníkům a přiveď je ke světlu své milosti;
k těm, kdo trpí bolestmi a nouzí
a v důvěře vzývají Tvou láskyplnou pomoc.
Vztáhni je také k nám a žehnej nám.
Uděl, malý Králi,
poklady svého milosrdenství celému světu
a zachovej nás v milosti a pokoji své lásky
nyní i vždycky.
Amen.

Zpět