Kostely, kláštery a poutní místa spojená s Karmelem v Čechách

1/ Praha – klášter s kostelem Panny Marie Sněžné
1347 Karel IV. založil první karmelitánský klášter v Čechách s kostelem, dokončen byl pouze presbytář s chórem.
1419 Husité klášter zbořili, kostel vyplenili a řeholníky vyhnali.
Poč. 17. stol. Císař odevzdal klášter s kostelem františkánům.
2/ Praha – klášter s kostelem sv. Havla
1627 Karmelitáni obdrželi náhradu za kostel Panny Marie Sněžné – gotický kostel sv. Havla.
1671 Položen základní kámen ke stavbě kláštera podle plánů architektů Luragha a Orsiho.
1738 Posvěcena barokní přestavba kostela.
1786 Klášter zrušen.
2006 Kostel opět svěřen pastoraci řádu karmelitánů z konventu v Praze Liboci.
3/ Praha – klášter s kostelem Panny Marie Vítězné
1624 Císař Ferdinand II. věnoval z vděčnosti za bělohorské vítězství bosým karmelitánům původně luteránský kostel s přilehlým domem a hřbitovem.
1628 Karmelitáni dostali darem sošku Jezulátka.
1631 Při vpádu Sasů byl klášter vypleněn. Později byli karmelitáni ohrožováni Švédy.
Rozkvět kláštera nastává po třicetileté válce, kdy v souvislosti s úctou k Jezulátku získává kostel bohatou výzdobu.
1784 Klášter zrušen Josefem II.
1993 Bosí karmelitáni dostávají kostel Panny Marie Vítězné znovu do pastorace.
4/ Praha – klášter s kostelem sv. Josefa na Malé Straně
1656 Do Prahy přišly bosé karmelitky z Rakouska pod vedením matky M. Elekty od Ježíše a usídlily se v prozatímním domě.
1662 – 1671 Postaven klášter.
1692 Posvěcen kostel sv. Josefa.
1782 Klášter zrušen, řeholnice odešly do Pohledu. Klášter později darován anglickým pannám.
5/ Praha – klášter s kostelem sv. Benedikta na Hradčanském náměstí
1792 Císař Leopold II. věnoval bosým karmelitkám zrušený klášter barnabitů na Hradčanech.
1950 Bosé karmelitky musely odejít do internace, klášter sloužil jako hotel vládním funkcionářům.
1991 Sestry dostávají klášter zpět a začínají v něm opět žít svůj řeholní život.
6/ Tachov – klášter s kostelem
1351 Klášter založen Karlem IV.
1427 Klášter vypálen husity, v průběhu 15. století se řeholníci snažili klášter obnovit.
1628 Majetek prodán a klášter zanikl.
7/ Rabštejn nad Střelou – klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie
1483 Založen klášter.
1532 V protestantských bouřích zcela zničen.
8/ Chyše – klášter s kostelem Jména Panny Marie
1487 Založen klášter.
1540 Zpustošen.
1624 Karmelitáni se znovu vrátili a r. 1660 vybudovali nový klášter a kostel Jména Panny Marie a možná i dominantní poutní kostel Povýšení sv. Kříže.
1785 Klášter zrušen.
9/ Planá u Mariánských lázní
1666 Klášter připomínán v souvislosti se zrušením kláštera v Tachově.
10/ Rakovník
1669 – 1706 Hospic.
11/ Kostelní Vydří – klášter s kostelem Panny Marie Karmelské
1908 Karmelitáni přišli na toto barokní poutní místo s kostelem a pro ně vybudovaným klášterem, který do té doby sloužil jako fara.
12/ Cizkrajov – poutní kostelík Monserrat
1911 – 1927 Ve správě karmelitánů.
13/ Pacov – Klášter bosých karmelitánů s kostelem sv. Václava
1708 – 1786
14/ Maková hora – poutní místo sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské
1719 – 1722 Vystavěn kostel spolu se sídlem bosých karmelitánů, které r. 1730 vyhořelo a bylo opuštěno. V kostele je milostná socha Panny Marie Škapulířové.
15/ Frýdlant nad Ostravicí
Od poč. 18. stol. Je místem živé úcty k Panně Marii Karmelské. Na náměstí stojí její socha, v kostele sv. Bartoloměje oltář v boční lodi. Její svátek 16. července se slaví tradičně (jako druhá pouť) a scházejí se zde i věřící z okolí. Do zákazu v r. 1960 k slavnosti patřily světelné průvody městem.

Převzato z publikace Karmel v Čechách

Zpět