Velká Carmelitana

Svatí Karmelu
Antonio Maria Sicari
KNA 2011
Svatí Karmelu Pokud je pravda – jak ujišťuje teolog Hans Urs von Balthasar – že v církvi není člověk, který by nemohl být Karmelu za něco vděčný, pak kniha Svatí Karmelu není určena jen velké karmelitánské rodině.
Autor je vynikající vypravěč, ale i uznávaný znalec křesťanské spirituality. Svým nenapodobitelným způsobem seznamuje čtenáře s velkými postavami karmelitánské tradice, a to od patronů Karmelu, Matky Boží a proroka Eliáše, přes Terezii z Ávily a Jana od Kříže až po novodobější svaté, Terezii z Lisieux a Editu Steinovou.
Alžběta od Trojice
Antonio Maria Sicari
KNA 2011
Alžběta od Trojice Blahoslavená Alžběta od Trojice (1880–1906) – Alžbětin životopis není bohatý na vnější události, ale spíše tím, jak světice prožívá svůj vztah k Pánu a k jeho církvi. Pán se jí dal poznat zvláštním způsobem ve svém trojičním tajemství: Bůh, žijící v Trojici vztahem čisté lásky a toužící tuto lásku sdílet se svým stvořením. Alžběta je věrná svému jménu a chce být především „příbytkem Trojice“, touží po tom, aby její život i život každého člověka vyzařoval lásku Trojice.
Kniha A. M. Sicariho nabízí jak duchovní životopis světice, tak i fundovaný komentář její duchovní nauky.
Život Edity Steinové
Andreas Uwe Müller, Maria Amáta Neyerová
KNA 2012
Život Edity Steinové Edita Steinová (1891–1942) je jednou z nejvýznamnějších ženských osobností 20. století. Její život, myšlení a duchovní zrání nám v této knize představují přední znalci její osobnosti.
Život Edity Steinové je nejpodrobnější a nejpřehlednější publikací, která o jejím životě a díle existuje. Kéž svědectví jejího života a hloubka jejích myšlenek osloví na cestě k pravému lidskosti, moudrosti a svatosti i nás.
Pramen
Vnitřní život podle svaté Terezie z Avily
David Peroutka
KNA 2013
Pramen Autor sleduje vývoj karmelitánské mystičky a pokouší se načrtnout její duchovní životopis, přičemž vychází z důkladného studia jejích vlastních spisů. Plasticky tak vyvstávají jednotlivé etapy duchovního zrání, které jsou charakteristické prohlubováním vztahu s Kristem i proměnami jejího života modlitby.
Terezie k nám promlouvá s vřelostí starší sestry ve víře a dokáže čtenáře nadchnout pro cestu objevování Pramene.
Terezie z Los Andes
zpracoval autorský kolektiv Karmelitánského meziprovinčního centra
KNA 2013
Terezie z Los Andes Terezie od Ježíše z Los Andes (1900–1920) je vůbec první chilská kanonizovaná světice. Může nás něčím oslovit mladičká karmelitka ze vzdálené země a zcela jiné doby, která zemřela v necelých dvaceti letech a navenek nic podstatného nevykonala? Její životopis je v lecčems nezvyklý až provokující, ale možná zjistíme, že k nám promlouvá překvapivě silně.
Terezie z Los Andes nežila s Bohem až na Karmelu, ale žila své povolání již ve světě. Sama na sobě prožila, že karmelitánská spiritualita je vhodná pro každý životní stav, protože učí člověka žít s živým Bohem.
Poselství Jana od Kříže
Antonio Maria Sicari
KNA 2013
Poselství Jana od Kříže Svatého Jana od Kříže nazývají křesťané i nekřesťané velkým mystikem.
Sicariho kniha je průvodcem po díle známého mystického učitele, který zatím v českém jazyce nemá konkurenci. Zabývá se jak jeho delšími a obecně známými texty, tak především hlubokým vztahem Jana od Kříže k biblické Písni písní. Kniha uspokojí ty, kdo si oblíbili křesťanskou mystiku, i ty, kdo se obdivují Janovým psychologickým postřehům a vysoké poetické a literární hodnotě jeho textu.
Charisma Terezie z Avily
Antonio Maria Sicari
KNA 2015
Charisma Terezie z Avily Kniha vypráví o vnitřní cestě sv. Terezie z Avily. Vznikla proto, aby nejmladší řeholníci ve formaci (a každý, koho uchvacují svatí, které Bůh dává církvi) byli seznámeni s itinerářem, jehož prostřednictvím jedna karmelitánská mniška obnovila svůj řád a stala se učitelkou celé církve. Odhaluje vnitřní vývoj zkušeností, bojů, překvapivých tušení a především působení Boží milosti v srdci jedné ženy až do doby, kdy se jí podařilo zrealizovat své povolání a zároveň ,,novou“ formu řeholního života.
Tímto itinerářem však může být osloven každý křesťan, i když mu Bůh svěřil jiné poslání.
Miriam – malá Arabka
Pièrre Estrate
KNA 2015
Miriam malá Arabka Kniha je vyprávěním o životě „malé Arabky“ svaté Miriam od Ukřižovaného (1846–1878) z pera jejího duchovního vůdce Pièrra Estrate. Příběh této bosé karmelitky svatořečené 17. května 2015 v Římě papežem Františkem, je v dějinách katolické hagiografie zcela jedinečný. „Malé nic“, jak říká sama sobě, se svými extázemi, levitacemi, bilokacemi a stigmaty, zjevuje světu na konci 19. století, který je poznamenaný popíráním všeho nadpřirozeného, že Bůh je živý. Vůči církvi má tato bosá karmelitka poslání znovu oživit vědomí přítomnosti a působení Ducha Svatého.

Zpět