Novény

Novéna ke cti Nejsvětější Trojice
na přímluvu matky Marie Elekty od Ježíše OCD (1605-1663)
KNA 2013
Novéna matka Elekta Novénu sestavily sestry bosé karmelitky z Karmelu sv. Josefa v Praze.
Sestaveno u příležitosti 350. výročí smrti matky Marie Elekty.
Novéna ke svaté Terezii od Ježíše
Milada Jiřina Burgerová
KNA 2015
Novéna ke svaté Terezii od Ježíše Amiga de Dios (Přítelkyně Boží) – pod tímto jménem je sv. Terezie z Avily známá po celém Španělsku i křesťanském světě. Vztah přátelství – k Bohu i k lidem – byl pro Terezii natolik podstatný a určující,
že se stal její charakteristikou.
Cílem novény je přiblížit podstatné rysy tohoto tereziánského přátelství. Proto je určena všem těm, kteří touží, aby je Terezie „zasvětila“ do tohoto výlučného vztahu, aby se po jejím vzoru stali i oni přátelé Boží.
Novéna k svatým manželům Martinovým
Milada Jiřina Burgerová
KNA 2015
Tato novéna má pomoci všem manželským párům (nebo i všem ostatním, kteří žijí jakýkoliv způsob společenství) nejen předkládat svatým manželům Martinovým všechny těžkosti a obtíže svého rodinného života, ale chce je i povzbudit, aby přijali a žili vzájemný vztah jako společnou cestu ke svatosti. Vždyť Ludvík a Zélie, jak zdůraznil kardinál Saraiva při blahořečení Martinových, pochopili, že se „mohou stát svatými nikoliv navzdory manželství, ale právě v něm a skrze ně“.
Novéna se sv. Alžbětou od Trojice
Milada Jiřina Burgerová
KNA 2016
novena-alzbeta Novéna vychází u příležitosti svatořečení Alžběty od Trojice (1880 – 1906), francouzské karmelitky. Podobně jako svatá Terezie z Lisieux žila v přísné klauzuře a dožila se pouhých šestadvaceti let, ale její radostná spiritualita s důrazem na život v Boží přítomnosti inspiruje čím dál víc křesťanů po celém světě, daleko za hranicemi rodiny Karmelu.

Zpět