Závěr

V Mariánském roce jsou všichni křesťané vyzýváni, aby v souladu s myšlenkou církve rozjímali o přítomnosti panenské Bohorodičky v tajemství Krista a církve (srov. LG 8,52-69). Tento dopis vás chce povzbudit, abyste o této přítomnosti rozjímali ve svém srdci, o přítomnosti Marie v historii vaší duše, ve vašem osobním povolání a současně ve vašich řeholních společnostech, řádech, kongregacích a sekulárních institutech.
Můžeme říci, že Mariánský rok je časem zvláštního „putování“ ve stopách té, která kráčí před celým Božím lidem na pouti víry. Jde společně se všemi a zároveň jde před každým jednotlivě. Tato pouť má mnoho rozměrů a oblastí. Celé národy, ano i kontinenty, se scházejí u mariánských svatyní. Přitom se nezapomíná, že jednotliví křesťané mají své vnitřní „svatyně“, ve kterých je Maria jejich vůdkyní na cestě víry, naděje a láskyplného spojení s Kristem (srov. LG 63-68).
Často mají řády, kongregace a instituty se svými zkušenostmi, mnohdy staletými, též své vlastní svatyně, „místa“ Mariiny přítomnosti, se kterými je spojena jejich spiritualita, ano i historie jejich života a poslání v církvi. Tato „místa“ upomínají na jednotlivá tajemství panenské Matky, na hodnoty a události jejího života, na svědectví duchovních zkušeností zakladatelů nebo na projevy jejich charismatu, které pak přešlo na celou společnost.
Snažte se v tomto roce více navštěvovat taková „místa“. Hledejte na nich novou sílu a nové cesty pravé obnovy vašeho zasvěceného života i správné usměrnění a metodu pro svůj apoštolát. Hledejte na nich svou totožnost jako onen hospodář, onen moudrý muž, který „vynáší ze své bohaté zásoby věci nové i staré“ (srov. Mt 13,52). Ano, hledejte skrze Marii duchovní životnost, omlazujte se s ní! Modlete se o povolání. A na konec: „dělejte všechno, co vám řekne“, jak poradila svatá Panna v galilejské Káně (srov. Jan 2,5). Toto si přeje Maria od vás a toto si přeje Maria pro vás, ona mystická snoubenka Ducha svatého a naše Matka. Ano, já vás vybízím, abyste odpověděli na toto Mariino přání společným úkonem zasvěcení. To by byla nejlepší odpověď na lásku Matky.
Také já z celého srdce svěřuji v tomto mariánském roce každého jednotlivého a každou jednotlivou z vás i všechny vaše společnosti Marii a žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Dáno v Římě u sv. Petra o slavnosti seslání Ducha svatého,
22. května 1988, v desátém roce mého pontifikátu.

PP Jan Pavel II.

Zpět na úvod