Utrpení a očišťování

P. Charles Journet

Uprostřed trní jeho pokoj

Vy nesete jeho kříž

Naše naděje: kotva v Božím srdci

V temnotě máme přilnout k Bohu

Rozlučme se sami se sebou

Člověk se má stát žebrákem

Z knihy Jako ohnivý šíp
S laskavým svolením KNA

Zpět na úvod