Překonání rozporu mezi akcí a kontemplací

P. Albert Peyriguere

Z knihy Uchvácen Kristem
nakl. Signum unitatis

Zpět na úvod