Závěr: dar Eucharistie a Slova

Zakončím otázkou: jaké jsou situace, v nichž zvlášť kněz působí vlivně, přestože církev je malým stádcem? Kde je pro kněze to malé zrno, které se stane velkým stromem, kvas, který prokvasí těsto?
Pro kněze je malým zrnem především Eucharistie. Eucharistie slavená s vírou a láskou je vskutku malým zrnem, které pronikne společnost. A spolu s Eucharistií je kouskem kvasu, který prokvasí společnost, Boží slovo, když je posloucháme a předkládáme.
Svěřuji vám Pánovo slovo k Pavlovi, které jsem již citoval: „Neboj se! Jen mluv a nemlč… Mám totiž v tomto městě mnoho svých lidí“ (Sk 18,9). Vzpomínám, že když jsem před 20 lety přišel do Milána jako biskup a poprvé jsem se setkal s místním kněžstvem, jeden kněz se zvedl a přečetl mi tato slova. S odstupem času mohu říci, že stále nacházím mnoho lidí, početný lid, který s touhou čeká na Boží slovo a je přitahován Eucharistií. Totéž ze srdce přeji i vám.

Z  www.pastorace.cz

Zpět na úvod