Církev

Jak Duch svatý zachází s církví
Neboj se, malé stádce
Odpustky – projev plnosti Otcova milosrdenství
Bl. Bartoloměj Longo – Satanista a antiklerikál, který se stal blahoslaveným katolické církve

Zpět