Chronologie života

bl. Titus Brandsma O.Carm.

(1881 – 1942)

1881 23. února Anno Sjoerd Brandsma se narodil na statku v Oegekloosteru u Bolswardu ve Frýzsku v Holandsku.
1892 – 98 Student na gymnáziu františkánů v Megenu v severním Brabantsku.
1898 22. září Vstoupí do noviciátu karmelitánů v Boxmeeru.
Přijme řeholní jméno Titus.
1899  3. října Složí v karmelitánském řádu řeholní sliby.
1900 – 05 Studuje filozofii a teologii v Boxmeeru, Zenderenu a Ossu.
1901 Vydává svou první knihu: výbor ze spisů svaté Terezie od Ježíše pod názvem „Bloemlezing uit de Werken der H. Teresia“.
1905 17. června Je vysvěcen na kněze v katedrále v Den Boschu v Brabantsku.
1906 – 09 Studuje v Římě: filozofii na Gregoriánské univerzitě a sociologii na Leoninském institutu. Prázdniny tráví v Mohuči v Bavorsku.
1909  25. října Doktorem filozofie. Vrací se do Holandska.
1909 – 23 Docentem filozofie v karmelitánském studentátu v Ossu.
1912 Založí časopis pro karmelitánskou kulturu „Karmelrozen“ (dnes „Speling“).
1918 Začne vydávat v mnoha svazcích díla sv. Terezie v holandštině.
1919 – 23 Šéfredaktorem novin „De Stad Oss“.
1923 – 42 Profesorem na nové Katolické univerzitě v Nijmegenu. Vyučuje filozofii a dějiny mystiky.
1929 Studijní cesta do Španělska.
1932 – 33 Rektorem Katolické univerzity v Nijmegenu.
Oficiální cesta do Milána a Říma.
1935 Utrechtský arcibiskup De Jong ho jmenuje církevním asistentem katolických novinářů. Obdrží mezinárodní novinářský průkaz. Cesta do Irska a Ameriky, kde přednáší o spiritualitě.
1938 – 39 Přednáší na univerzitě o národně-socialistické ideologii a kritizuje ji.
1940  10. května Němci napadají Holandsko a postupně vnucují národně-socialistickou ideologii. Biskupové jim odporují, Titus Brandsma v tom spolupracuje s biskupy. Je také předsedou sdružení katolických škol.
1941 30. prosince Rozhovor s arcibiskupem De Jongem o obtížné situaci katolického tisku.
1942 V prvních deseti dnech ledna navštěvuje redakce katolických novin a odevzdá jim směrnice episkopátu.
19. ledna Je zatčen v nijmegenském klášteře, když se vrácí z univerzity. Noc stráví ve vězení v Arnhemu.
20. ledna –
28. dubna
V táboře v Amersfoortu.
16. května –
13. června
Ve vězení v Kleve v Německu.
 13. – 19. června Cesta v dobytčím vagónu přes Kolín nad Rýnem, Frankfurt a Norimberk do lágru v Dachau.
19. června –
18. července
Tábor v Dachau, blok 28.
 18. – 26. července V táborové nemocnici Revieru.
 26. července Zde je v neděli usmrcen injekcí kyseliny karbolové. Zemře ve 14 hod.
V Den Boschu začíná proces jeho blahořečení.
 3. listopadu Slavnostní blahořečení Tita Brandsmy jako mučedníka víry.