Chronologie života

bl. Elie od sv. Klementa

(1901 – 1927)

1901  17. ledna V Bari v Itálii se narodila Teodora Fracasso jako třetí dítě rodičům Giuseppu Fracasso a Pasque Cianciové.
 21. ledna Pokřtěna v kostele sv. Jakuba svým strýcem donem Carlem Fracasso.
V tomto roce byl založen klášter bosých karmelitek v Bari, do Teodora kterého později vstoupila.
1903 Biřmována arcibiskupem Mons. Giuliem Vaccari.
1905-1906 Malá Teodora ve věku čtyř nebo pěti let vidí ve snu krásnou „Paní“, procházející se mezi záhony kvetoucích lilií. Přislíbila jí, že se, až vyroste, stane mniškou.
1911 8. května První svaté přijímání; noc předtím má sen, ve kterém jí sv. Terezie od Dítěte Ježíše říká: „Budeš mniškou jako já“.
1914 20. dubna Zpovědník, P. Petr Fiorilo OP, ji nasměrovává do dominikánského třetího řádu. Tam je přijatá jako novicka a obdrží jméno Anežka.
1915 14. května Skládá zde své řeholní sliby.
1917 Jejím novým zpovědníkem se stává jezuita Sergio di Gioia. Ten jí ukáže cestu na Karmel.
1920 8. dubna Vstup na Karmel.
24. listopadu Obláčka; přijímá jméno Elie od sv. Klementa.
1921 4. prosince Skládá své časné sliby.
1923 jaro Matka převorka Angelica Lambertiniová jmenuje sestru Elii mistrovou šicí dílny v internátě pro mladé dívky, připojeném ke Karmelu. Vyučuje zde dva roky a prožije bolestné očišťování.
1925 11. února Skládá své slavné sliby.
1926 Sestra Elie začíná téměř denně trpět prudkými bolestmi hlavy.
1927 před Vánoci Její zdravotní stav se zhorší, uléhá s horečkou, která je však považována za běžnou chřipku.
21. prosince Lékař konstatuje zánět mozku a mozkových blan.
25. prosince Sestra Elie umírá v den Narození Páně v poledne. Již předtím předpověděla: „Zemřu v nějaký svátek.“
26. prosince Za velké účasti věřících se koná pohřeb; mši svatou při něm celebroval mons. August Curi, arcibiskup z Bari.
1952 Začíná proces blahořečení.
1987 11. prosince Dekret Kongregace pro svatořečení potvrzující její heroické ctnosti. Sestra Elie je prohlášena za ctihodnou.
2005 Uznání zázraku pro blahořečení.
2006 18. března Beatifikace sestry Elie v katedrále v Bari za předsednictví arcibiskupa Francesco Cacucci z Bari-Bitonto.

Zpět