„Životopisná díla“ Alžběty od Trojice

Alžbětiny spisy

  1. „Životopisná díla“ – korespondence, Deník z let 1899‑1900 a Intimní poznámky
  2. Poezie – zčásti „životopisná“, zčásti doktrinální
  3. Duchovní traktáty z posledních měsíců životaNebe ve víře, Poslední ústraní, Velikost našeho povolání a Nech se milovat

„Životopisná díla“

Jde o různorodý materiál, jehož pojítkem je bezprostřední spjatost s konkrétními událostmi Alžbětina života.

a) Alžbětina korespondence

Celkem 342 dopisů 61 adresátům (nejvíc matce, rodné sestře Gitě, Marii-Luise Maurelové, Françoise de Sourdonové a kanovníku Anglesovi)

Zákl. charakteristika:

a. dopisy z dětství a mládí

b. dopisy z postulátu a noviciátu

c. dopisy od slibů po modlitbu Můj Bože, Trojice

d. dopisy od modlitby po vypuknutí nemoci

e. dopisy z období umírání

Dopisy tvoří jeden z nejdůležitějších biografických, ale i doktrinálních pramenů (nejsnazší sledování vývoje).

Mnohdy je těžké datování (pomocí jsou částečné údaje jako data, události, apod.), druh písma (několikerá proměna), inkoust a typ papíru); to umožňuje poměrně velkou pravděpodobnost správného určení.

b) Deník (1899-1900)

c) Intimní poznámky

Podle P. V. Kohuta

Zpět