Dotazník při vstupu na Karmel

IP 12

[(kolem?) 9. srpna 1901]

D. Jaký je podle vás ideál svatosti? – O. Žít láskou.
D. Jaký je nejrychlejší prostředek k jejímu dosažení? – O. Učinit se zcela malou, nenávratně se vydat.
D. Kterého světce máte nejraději? – O. Milovaného učedníka, který spočívá na Mistrově Srdci.
D. Které světici dáváte přednost a proč? – O. Naši svaté matce Terezii, neboť zemřela z lásky.
D. Kterému bodu z řehole dáváte přednost? – O. Mlčení.
D. Jaký je převládající rys vašeho charakteru? – O. Citlivost.
D. Vaše oblíbená ctnost? – O. Čistota. „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.“
D. Nedostatek, ke kterému cítíte největší odpor? – O. Obecně sobectví.
D. Máte nějakou definici modlitby? – O. Sjednocení té, která není, s tím, který je.
D. Které knize dáváte přednost? – O. Kristově duši, ona mi prozrazuje všechna tajemství Otce, který je v nebesích.
D. Máte velké touhy po nebi? – O. Občas se mi po něm stýská, ale kromě patření ho vlastním v nejhlubším nitru své duše.
D. V jakém rozpoložení byste chtěla být při umírání? – O. Chtěla bych umírat v milování a padnout do náruče Toho, kterého miluji.
D. Je nějaký druh mučednictví, který by se vám líbil víc? – O. Mám je ráda všechny, zvláště (mučednictví) lásky.
D. Jaké jméno byste chtěla mít v nebi? – O. Boží vůle.
D. Jaké je vaše heslo? – O. Bůh ve mně, já v Něm.

Přeložil P. V. Kohut

Zpět