Být Kristovou nevěstou

IP 13

[asi polovina roku 1902]

Být Kristovou nevěstou!
To není jen vyjádření nejlíbeznějšího snu: je to Božská skutečnost; (je to) vyjádření celého tajemství podobnosti a sjednocení; je to označení, které nad námi v den našeho zasvěcení pronáší církev: Veni sponsa Christi!…
Je třeba žít životem nevěsty! „Nevěsty“; žít vším, co toto označení dává vytušit o lásce darované a přijaté, o niternosti, věrnosti a absolutní oddanosti!… Být nevěstou, to znamená být vydanou jako se vydal On; znamená to být obětovanou jako On, skrze Něj a pro Něho… Je to Kristus, který se zcela dává nám a my se stáváme „zcela Jeho“!…
Být nevěstou, to znamená mít všechna práva na Jeho Srdce… Znamená to od srdce k srdci po celý život… Znamená to žít s… navždy s… Znamená to odpočívat ode všeho v Něm a Jemu dovolit, aby odpočíval ode všeho v naší duši!…
Znamená to neumět nic než milovat; milovat klaněním, milovat odčiňováním, milovat modlitbou, prosbami, zapomínáním na sebe; milovat vždy všemi způsoby!
„Být nevěstou“, to znamená mít své oči upřené na Něj, mysl posedlou Jím, srdce zcela uchvácené, zcela zaplavené, aby vyšlo z nás a přešlo v Něj, duši plnou Jeho duše, plnou Jeho modlitby, celé bytí zajaté a darované…
Znamená to vždy upírat pohled na Něj a objevovat sebemenší znamení a sebemenší touhu; znamená to vstoupit do všech Jeho radostí a sdílet s Ním všechny smutky. Znamená to být plodnou, být spoluvykupitelkou, rodit duše pro milost, rozmnožovat ty, kteří byli adoptováni Otcem, vykoupeni Kristem, a stali se spoludědici Jeho slávy.
„Být nevěstou“, nevěstou Karmelu, to znamená mít hořící srdce Eliáše, probodené srdce Terezie, jeho „skutečné nevěsty, neboť ona horlí pro Jeho čest.
Nakonec, být považována za nevěstu, mystickou nevěstu, to znamená natolik uchvátit Jeho Srdce, že Slovo zapomíná na veškerý odstup a přelévá se do duše jako v lůně Otcově se stejným vytržením nekonečné lásky! Znamená to, že Otec, Syn a Duch pronikají duši, zbožšťují ji, stravují v Jedno skrze lásku. Znamená to manželství, stálý stav, neboť jde o nerozlučitelné sjednocení vůlí a srdcí. A Bůh říká: „Učiňme mu družku Jemu podobnou a budou ti dva jedno“…

přeložil P. V. Kohut
upraveno

Zpět