Mystické pojednání Nebe ve víře

Vznik pojednání

a) Geneze vzniku

b) Bezprostřední adresátka a pozdější adresáti

c) Pozdější dějiny

Komentář vlastní duchovní četby

a) Biblické prameny

b) Svatý Jana od Kříže

c) Ruysbroec a další

Bližší charakteristika

a) Struktura a literární druh

b) Základní obsah

c) Hlavní poselství

Podle P. V. Kohuta

Zpět