Modlitba Ó můj Bože, Trojice, které se klaním

(IP 15)

1. Modlitba v kontextu Alžbětina vývoje

Rozvoj trojiční spirituality

2. Vlastní geneze a struktura modlitby

a) Zrod modlitby

b) Struktura modlitby

c) Interpretace

3. Teologická témata a duchovní nasměrování

a) Dvojí inhabitace

b) Nové vtělení („lidství navíc“)

c) „Chvála slávy“ Trojice a „Z přemíry lásky“

Podle P. V. Kohuta

Zpět