Modlitba (novéna) ke svaté Alžbětě od Trojice

Svatá Alžběto,
díky své velké lásce k Bohu
jsi byla vždy blízko
potřebám svých přátel.
Nyní, když jsi v nebi,
před Tváří Pána,
pros u něj
na úmysly,
které ti svěřuji.

(Zde formulujte své přání.)

Nauč mě žít ve víře a lásce
v samé hlubině mého srdce
spolu s Nejsvětější Trojicí.
Nauč mě, abych jako ty
vyzařoval(a) lásku k Bohu
mezi lidmi
v mém každodenním životě,
a abych se stal(a) chválou jeho Slávy.

Modli se pomalu Otče náš
a třikrát Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Církevně schváleno

Zpět