Marguerite Gollotové (AD 58)

1. června 1901

J.M. † J.T.

Svaté Trojice

Drahá sestřičko, ztraťme se v této Svaté Trojici, v tomto Bohu, (který je) celý Láskou, nechme se unést do oněch oblastí, kde není nic leč On, On sám! Chápete, viďte? Mé srdce přetéká a nedokážu už nic vyjádřit, ale vy mě rozluštíte! Ó, modlete se, drahá sestřičko, modlete se, abychom byly svaté a tak milovaly touto láskou, jakou uměli milovat svatí. Zůstávejme stále sjednoceny u paty Kříže, buďme mlčenlivé před božským Ukřižovaným a naslouchejme mu. Vypoví nám všechna svá tajemství, je to On, kdo nás zavede k Otci, který si nás tolik zamiloval, „že nám dal svého jediného Syna“ (srov. Jan 3,16). Sbohem, kéž není už nic, leč On a kéž ho vždy milujeme. Vaše sestřička,

M. A. od Trojice †

překlad P. V. Kohut

Zpět