Abbé Chevignardovi (AD 191)

[25. ledna 1904]

J.M. † J.T.

Amo Christum

Pane abbé,

svatý Pavel říká, že již nejsme hosté nebo cizinci, ale že patříme k Městu svatých a k Božímu Domu. V tomto nadpřirozeném a božském světě již bydlíme vírou, takže má duše se cítí zcela blízko té vaší, v objetí Boha, (který je) celý Láska! Jeho láska, jeho „příliš velká láska“, abych ještě jednou použila jazyka velkého apoštola, hle, to je mé vidění na této zemi. Pane abbé, pochopíme vůbec někdy, jak jsme milováni? Zdá se mi, že právě v tom spočívá věda svatých. Svatý Pavel nehlásá ve svých úžasných listech nic jiného než toto tajemství Kristovy lásky; od něj si také vypůjčuji slova, kterými vám chci přát: „Ať vám Otec N. P. Ježíše Krista poskytne podle bohatství své slávy, abyste byli posíleni co do vnitřního člověka skrze jeho Ducha, aby Ježíš Kristus přebýval vírou ve vašem srdci (a vy) abyste byli zakořeněni a opřeni o lásku tak, že budete moci pochopit se všemi svatými, jaká je šířka, délka, výška a hloubka, a poznat také lásku Ježíše Krista, která převyšuje všechno vědění, abyste byli naplněni veškerou plností Boží“ (Ef, kap. III.).
Má duše se ráda spojuje s vaší ve stejné modlitbě za církev, za diecézi. Vždyť náš Pán přebývá v naších duších, jeho modlitba je naší a já bych na ní chtěla mít bez ustání podíl, tím že budu jako malá nádoba u Zřídla, u Pramene života, abych ji pak mohla následně sdělovat duším tím, že nechám rozlévat proudy nekonečné lásky. „Posvěcuji se za ně, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“ Toto slovo našeho zbožňovaného Mistra učiňme zcela svým, ano posvěcujme se za duše a jelikož jsme všichni údy jednoho těla, v míře, nakolik budeme oplývat božským životem, budeme jej moci sdílet ve velkém těle církve. Jsou dvě slova, která pro mne shrnují veškerou svatost, veškerý apoštolát: „Sjednocení, Láska“. Vyprošujte mi, abych je plně žila a kvůli tomu abych přebývala zcela pohřbená ve svaté Trojici; nemohl byste mi přát nic krásnějšího! S Bohem, pane abbé, velmi se za vás modlím, aby v den vašeho podjáhenství nalezl dobrý Bůh vaši duši, jak ji chce. Spojme se, aby nám On dal vše zapomenout mocí lásky a buďme, jak říká svatý Pavel, „chválou jeho slávy“.

sr. M.  Alžběta od Trojice, n.b.k.

Překlad P. V. Kohut

Zpět