Chronologie života

sv. Alžběta od Trojice

(1880 – 1906)

1880 18. července Ve vojenském táboře v Camp d’Avour (Farges en Septaines – nedaleko Bourges) ve Francii, se v rodině důstojníka narodila Alžběta Catezová (Elisabeth Catez; doma na ní volali Sabeth).
22. července Alžběta přijala svátost křtu.
1881 Rodina se stěhuje do Auxonnu, nedaleko Dijonu.
1882  Listopad Rodina se stěhuje do Dijonu, ulice Lamartine.
1883 20. února Narodila se sestra Markéta (Marguerite; doma na ní volali Guite).
1885 Alžbětin otec, kapitán Joseph Catez, odchází z vojska na odpočinek.
1887 24. ledna Umírá Alžbětin dědeček Rolland, který bydlel s rodinou Catezovou.
 2. října Umírá Alžbětin otec Joseph Catez.
Rodina se přestěhovala na ulici Prieur de la Côte d´Or, blízko kláštera bosých karmelitánek.
Alžběta šla poprvé ke sv. zpovědi.
Alžběta začíná navštěvovat hodiny francouzštiny.
1888 Alžběta se svěřuje kanovníkovi Anglesovi se svým povoláním k řeholnímu životu.
Říjen Zapisuje se na konzervatoř v Dijonu (hra na klavír).
1891  19. dubna Alžběta přistoupila k prvnímu sv. přijímání v katedrále Saint-Michel (Dijon).
8. června Alžběta přijímá svátost biřmování v chrámě Notre-Dame (Dijon).
1893  25. června Alžběta získává první cenu za hru na klavír na konzervatoři v Dijonu.
 Léto Prázdniny strávila v Gemeaux (u Dijonu), v Mirecourtu (Vosges) a v Mignovillardu (pohoří Jura).
1894 Jaro Alžběta skládá soukromý slib čistoty. Cítí se být povolaná na Karmel.
Léto Prázdniny stráví v Carlipu, Saint Hilaire (Aude).
11. srpna Alžběta píše své první básně.
1895 Léto Prázdniny stráví ve Mirecourtu (Vosges) a v Champagnolu (pohoří Jura).
Přerušuje studium na konzervatoři.
1896 Zúčastnila se pouti do Lurd.
1897 Strávila prázdniny ve Vosges.
1898 Strávila prázdniny na jihu Francie a zúčastnila se pouti do Lurd; přes Marseille, Grenoble, Annency a Geneve se vrátila do Dijonu.
1899  24.- 28. ledna Zúčastnila se duchovních cvičení, které vedl P. Chesnay, SJ.
30. ledna Alžběta začíná psát svůj Deník.
4. března – 2. dubna Alžběta se zúčastnila misií v Dijonu.
26. března Alžběta získává od své matky souhlas se vstupem na Karmel, ale až ve věku 21 let. Alžběta čte Dějiny duše od sv. Terezie od Dítěte Ježíše.
 20. června Navštěvuje hovornu v karmelitánském klášteře v Dijonu.
1900  23.- 27. ledna Alžběta se zúčastnila duchovních cvičení, které vedl P. Hoppenot, SJ.
Poprvné se setkala s P. Vallée, OP, který jí vysvětlil tajemství přebývání Nejsvětější Trojice v duši skrze milost.
Strávila poslední prázdniny na jihu Francie.
1901 2. srpna Alžběta vstupuje do Řádu bosých karmelitek v Dijonu.
9. října Matka Germaine od Ježíše se stává převorkou Karmelu, zároveň je i novicmistrovou.
8. prosince Alžběta přijímá řeholní hábit; při obláčce dostává jméno Marie Alžběta od Trojice (Marie Elisabeth de la Trinité).
1902 7.-14. října Alžběta se zúčastní duchovních cvičení komunity, které vede P. Vallée, OP.
 15. října Koná se svatba Alžbětiny sestry Marguerity s Georgem Chevignardem.
1903  1.-10. ledna Alžběta se zúčastní duchovních cvičení před řeholními sliby.
11. ledna Alžběta skládá své řeholní sliby.
21. ledna Alžběta přijímá černý závoj; krátce na to ji svěří úřad druhé sestry ve vrátnici.
Rozhodnutím státu je klášterní kaple zavřená pro veřejnost.
1904 11. března Narodila se Alžbětina první neteř Elisabeth Chevignardová.
 12.- 20. listopadu Konala se duchovní cvičení komunity, která vedl P. Fages, OP.
21. listopadu Alžběta píše svou modlitbu Můj Bože, Trojice, Tobě se klaním. Rozhodne se být „chválou slávy“.
1905 8. března – 22. dubna V období církevního postu se projevily první příznaky Alžbětiny nemoci (Addisonova nemoc, v té době neléčitelná).
18. dubna Narodila se Alžbětina druhá neteř Odette Chevignardová.
Polovina srpna Oslabenou Alžbětu uvolnili z úřadu druhé sestry ve vrátnici.
1906  19. března Alžbětu převezli do nemocničky.
8. dubna Přijímá svátost pomazání nemocných.
 8. a 9. července Potom, co vzývala sv. Terezii z Lisieux se opět postaví na nohy.
 Srpen Alžběta píše duchovní spisy Nebe ve víře (Le Ciel dans la foi) a Velikost našeho povolání (La grandeur de notre vocation).
16.-31. srpna Koná si svá osobní duchovní cvičení; jejich plodem je spis Poslední rekolekce (Derniere retraite).
 Říjen Alžběta píše svůj dopis – závěť matce Germaine – Nechej se milovat (Laisse-toi aimer).
 31. října Alžběta podruhé přijímá svátost pomazání nemocných.
 1. listopadu Alžběta naposledy přijímá Eucharistii.
9. listopadu Sr. Alžběta od Trojice po těžké nemoci umírá ve věku 26 let se slovy: „Jdu ke Světlu, k Lásce, k Životu!“
 12. listopadu Pohřeb sr. Alžběty od Trojice.
1931 Začíná se proces blahořečení, který se uzavřel v roce 1941.
1984 25. listopadu Papež Jan Pavel II. vyhlásil sr. Alžbětu od Trojice za blahoslavenou.
2016 16. října Svatořečena papežem Františkem.

Zpět