Velký pátek 1899

AP 69

31. března 1899

U paty tvého Kříže, Milovaný,
Ježíši, má ukřižovaná Lásko,
znovu ti přicházím říci, aby sis vzal
mé srdce a nikdy mi je nevracel.

Nebeský Snoubenče, božský Spasiteli,
ach, zříkám se všeho štěstí,
veškerého sjednocení na této zemi
abych ti patřila úplně celá.

Chci být tvou bez rozdělení,
abych tě milovala více
a oplácela tvou lásku.

Odevzdávám se ti navždy.
Ó, můj Snoubenče, mé nejvyšší Dobro,
jen ty sám víš, jak tě miluji.

Překlad P. V. Kohut

Zpět