Pro přílišnou lásku

AP 102

Znáš, sestřičko, všechnu svou velikost?
Pochopila jsi vůbec propast Jeho lásky?
Chtěla bych ti ukázat velkou něžnost,
která se k tobě sklání dnem i nocí.

Prostým pohledem, s vírou kontempluj
toto tajemství skryté v tobě.
Duch si tě učinil svým chrámem
a ty už nepatříš sobě. V tom je tvá velikost.

Zůstávej v mlčení a nech jednat Boha,
aby se do tebe vtiskl obraz Krista.
K této podobnosti tě předurčil
svým vznešeným rozhodnutím tvůj Stvořitel.

Celý tvůj život se promění v Jeho.
V každém okamžiku se přetvářej v Něj.
Děkuj této Božské vůli,
sestup do propasti hlubokého klanění.

Uchovej si víru v lásku, ať se stane cokoliv.
A pokud se ti zdá, že v tobě Bůh spí,
neztrácej naději: je to další dar,
který ti On připravuje, moje drahá sestřičko.

Zpět