Letnice

AP 54

29. května 1898

Svými žhavými a čistými plameny,
Duchu Svatý, rač zapálit mou duši;
spal ji Božskou láskou,
ó, ty, jehož vzývám každý den!…

Duchu Boží, zářivé světlo,
ty, který mě zahrnuješ svou přízní,
ty, který mě zaplavuješ sladkostmi,
žhni, znič mne úplně celou!

Ty, který mi dáváš mé povolání,
ó, doveď mě tedy k tomuto sjednocení
niternému, vnitřnímu, k tomuto životu
celému v Bohu, který je mou touhou.

Kéž jen v Ježíšovi spočívá má naděje
a kéž žijíce ve světském prostředí
netoužím po ničem a nechci, leč Jeho,
Jeho, mou Lásku, mého Božského Přítele!

Duchu Svatý, Dobroto, nejvyšší Kráso!
Ó, ty, kterému se klaním, ó, ty, kterého miluji!
Spal svými božskými plameny
i toto tělo, i toto srdce, i tuto duši!
Tato snoubenka Trojice,
která netouží, leč po její vůli!…

překlad P. V. Kohut

Zpět