Tajemství Eucharistie

Svatá Terezie z Los Andes jako by vůbec nehovořila o Nejsvětější oběti. Všechny její zápisky kladou důraz na svaté přijímání a na přítomnost eucharistického Ježíše mezi námi ve svatostánku. Lze ale vůbec hovořit o přijímání, a přitom nemít na paměti oběť mše svaté? Mše, svaté přijímání a Pánova stálá přítomnost ve svatostánku představuje nerozlučitelnou jednotu. Je pouze jediná svátost eucharistie.
V jednom ze svých dopisů adresovaných Amélii a Luchovi napsala, že Bůh nepřestává dávat člověku kapku za kapkou svou krev. Nepochybně je to jednoznačné navázání na nekrvavou oběť mše svaté, při které se neustále zpřítomňuje oběť kříže. To je ostatně cílem Jeho života. Nežli Terezie přistoupila v deseti letech k prvnímu svatému přijímání, doprovázela při něm minimálně po dobu čtyř let svou rodinu. Její bratr Lucho, který byl o dva roky starší, při vzpomínce na její první svaté přijímání zdůrazňuje, že u ní přitom došlo k proměně, která se stala základem solidní a vytrvalé práce na sobě. Ve svých dopisech povzbuzovala své adresáty k eucharistické úctě, a vyjadřovala ji jako své osobní krédo. Jí samé, která se tak horlivě účastnila eucharistie, se eucharistická úcta lidí (jak napsala matce) zdála velice slabá. Všímala si nedostatečné úcty vůči tomuto tajemství. Ten, který žije ukrytý v Chlebě uprostřed svého stvoření, zůstává bez náležité úcty a snáší to mlčky. Ona sama často s velkou úctou navštěvovala Nejsvětější Svátost v kostele, jak o tom píše její bratr Lucho. Lucii napsala o své touze, aby všichni pochopili, že Eucharistie je nebe… přijímání bez hranic. „V Eucharistii totiž – připomíná Amélii Monttové – žije Ježíš mezi námi.“
Nabádá, abychom milovali toho, který se z lásky dává svému stvoření. Také si napsala, že v Eucharistii prožívá veliké sjednocení s Ježíšem… požívá Ježíše. V Jeho požívání se Mu připodobňuje. Trochu déle se zdržela u slova „pokrm“ a napsala Amélii a Luchovi dopis, ve kterém zdůrazňuje, že Bůh se stal se pokrmem, Chlebem stvoření. V okamžiku, kdy se člověk připravuje na smrt, přichází k Němu jako životodárný pokrm. Karminu nabádá: „Hledej Ježíše v Eucharistii, a budeš s Ním žít.“
Tyto výroky prozrazují její hlubokou víru v Eucharistii a roli, kterou eucharistický Ježíš hrál v jejím životě.

Pokračovat
Zpět na úvod