Tereziin přínos k evangelizaci a její prohlášení patronkou misií

Terezie ani v nejmenším neměla v úmyslu stát se patronkou misií. Tato skutečnost byla vrcholem určitého procesu, který pramenil z jejího osobního života. Proto se nejprve musíme zeptat: jakou souvislost mohl mít život bosé karmelitky s katolickými misiemi?
Na tuto otázku jsme už právě částečně odpověděli. Terezie od Dítěte Ježíše byla apoštolkou a misionářkou, a to proto, že evangelizační dílo je posláním řeholníků.
Nás však bude zajímat její osobní misionářské vědomí.

Tereziina cesta k odhalení vlastního misijního povolání
Tereziiny misijní obzory

Zpět na úvod