Svatá církev

Střelné modlitby

Jsem dcera svaté církve: to je moje Matka…

Mám tu čest nazývat církev mou Matkou…

Má Matko církvi, mystická růže, miluji tě…

Církev trpí; Svatý otec trpí, jeho srdce je smutné…

Církev je naše Matka… když Matka trpí, všechny děti trpí spolu s Matkou…

Ach, jak moc bych si přála obětovat svou krev za církev! Všechno obětuji pro ni, za jednotu, za vítězství církve…

Přeložily bosé karmelitky Praha
S laskavým svolením
bosých karmelitánů krakovské provincie

Zpět