Mystika a poezie

Základní charakteristiky mystické zkušenosti
v básni Vstoupil jsem, kde jsem nevěděl sv. Jana od Kříže

Salvador Ros García OCD

I. Mystická zkušenost
Zkušenost
Mystika
Hlavní charakteristiky mystické zkušenosti

II. Vědění mystické zkušenosti v básni Vstoupil jsem, kde jsem nevěděl
Vstoupil jsem, kde jsem nevěděl
Úvodní motiv
1. strofa
2. strofa
3. strofa
4. strofa
5. strofa
6. strofa
7. strofa
8. strofa

Použité zkratky a poznámky pod čarou

Zpět