Teologický a duchovní rozbor básně

Aby nám bylo přemítání o básni Že dobře já znám pramen co nejvíce k užitku, považuji za vhodné provést teologickou analýzu pouze na základě první, nejkratší varianty znění poémy, zatímco při pokusu o duchovní aplikaci zohledním také její rozšířenou, definitivní verzi. Tím se nám otevře možnost porozumět jak prvotní mystické zkušenosti svatého Jana od Kříže v té podobě, kterou prožil a písemně zachytil v toledském vězení, tak zároveň docenit pozdější duchovní rozvoj Mystického učitele na základě postupně přidaných tří strof.

A. Mystická zkušenost eucharistie v toledském vězení
B. Dorůstání do trojiční perspektivy ve víře

Zpět na úvod