Eliáš v Novém zákoně

Předmětem této úvahy bude stručný rozbor nejdůležitějších novozákonních pasáží o Eliášovi, s následnou aplikací. Eliáš, významná postava SZ, nemůže chybět v NZ (toto jméno se v NZ vyskytuje 30 krát). Pasáže o tomto proroku se dají rozdělit do dvou skupin:

Eliáš jako eschatologická postava
Eliáš jako vzor

Zpět